Logistyka po okresie pandemii

 

Przypominamy o konieczności przestrzegania podstawowych zasad higieny przez: kierowców, pracowników magazynu i logistyki podczas załadunku, rozładunku, przewozu, postojów : częstym myciu rąk z użyciem mydła i wody oraz używaniu płynu antybakteryjnego, zasłanianiu ust podczas kichania/kasłania, unikaniu bliskiego kontaktu z osobami, które kaszlą/kichają (odległość min. 1 metr), bezzwłocznym poinformowaniu stacji sanitarno – epidemiologicznej w sytuacji kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem.  Zwracamy się o udostępnienie Kierowcom możliwości skorzystania z łazienki zaopatrzonej w mydło i dostęp do ciepłej wody bieżącej/płynów do odkażania rąk.

Dodatkowo informujemy, że od dnia 16.03.2020 do odwołania rolę POD (Proof of Delivery) pełnić będzie również potwierdzenie ze strony pracownika Made-Trans o rozładunku w formie oświadczenia drogą e-mail o dostarczeniu towaru na rozładunek. Co do zasady dokumenty będą przesyłane drogą elektroniczną.

Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami!

 

 

Niezbędne dokumenty i podstawa prawna

Zasady współpracy z naszymi Kontrahentami (zlecenie od Klienta, zlecenie dla Przewoźnika) pozostają w zgodzie z Ustawą Prawo Przewozowe z dnia 15 listopada 1984r. (Dz.U. 1984 nr 53, poz.272 z późniejszymi zmianami), Kodeksem Cywilnym (Dz.u. 1964 nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami), umową międzynarodowego przewozu drogowego towarów (konwencją CMR) uchwaloną 14 maja 1956r. w Genewie (Dz.U. z 1962r., nr 49, poz.238, z późniejszymi zmianami), Ustawą Kodeks Morski z dnia 18 września 2001r.(Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545) wraz z późniejszymi zmianami, Konwencją Brukselską o konosamentach z dnia 25 sierpnia 1924, Konwencją Helsińską obowiązującą w Polsce od 2000r., Ustawą Prawo Lotnicze z 3 lipca 2002r. z późniejszymi zmianami ( tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 959) oraz na podstawie Polskich Warunków Spedycyjnych 2010 z dnia 14 stycznia 2010r. (uchwała 1/1/2010 Polskiej Izby Spedycji i Logistyki), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).

Legitymujemy się:

  • Certyfikatem Kompetencji Zawodowych wydanym przez Instytut Transportu Samochodowego
  • Licencją na wykonywanie transportu drogowego
  • Aktualnym ubezpieczeniem OC spedytora – do kwoty 200.000 EURO

Firma Made -Trans świadczy kompleksowe usługi spedycyjne w zakresie transportu drogowego, lotniczego oraz morskiego. Realizujemy zlecenia  przewozu towarów na terenie całego świata.

+48 42 671 02 21

Siedziba w Łodzi:

ul. 6-go Sierpnia 74, 90-646 Łódź

NIP 9820247632

+48 42 671 02 21 Oddział w Łodzi: ul. 6-go Sierpnia 74, 90-646 Łódź