Profesjonalizm i wiedza

Oczekiwania naszych Klientów są dla nas najistotniejsze. Dlatego nasi spedytorzy nie szczędzą sił, aby codziennie wyjść im naprzeciw – swoją wiedzą, doświadczeniem i … urokiem osobistym realizują najtrudniejsze i najbardziej wymagające zlecenia. 

Gwarantujemy:

  • szybką i rzetelną wycenę wstępną
  • brak dopłat paliwowych czy innych ukrytych kosztów
  • profesjonalne wsparcie i doradztwo na każdym etapie realizacji zlecenia

Niezbędne dokumenty i podstawa prawna

Zasady współpracy z naszymi Kontrahentami (zlecenie od Klienta, zlecenie dla Przewoźnika) pozostają w zgodzie z Ustawą Prawo Przewozowe z dnia 15 listopada 1984r. (Dz.U. 1984 nr 53, poz.272 z późniejszymi zmianami), Kodeksem Cywilnym (Dz.u. 1964 nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami), umową międzynarodowego przewozu drogowego towarów (konwencją CMR) uchwaloną 14 maja 1956r. w Genewie (Dz.U. z 1962r., nr 49, poz.238, z późniejszymi zmianami), Ustawą Kodeks Morski z dnia 18 września 2001r.(Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545) wraz z późniejszymi zmianami, Konwencją Brukselską o konosamentach z dnia 25 sierpnia 1924, Konwencją Helsińską obowiązującą w Polsce od 2000r., Ustawą Prawo Lotnicze z 3 lipca 2002r. z późniejszymi zmianami ( tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 959) oraz na podstawie Polskich Warunków Spedycyjnych 2010 z dnia 14 stycznia 2010r. (uchwała 1/1/2010 Polskiej Izby Spedycji i Logistyki), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).

Legitymujemy się:

  • Certyfikatem Kompetencji Zawodowych wydanym przez Instytut Transportu Samochodowego
  • Licencją na wykonywanie transportu drogowego
  • Aktualnym ubezpieczeniem OC spedytora – do kwoty 300.000 USD

Firma Made -Trans świadczy kompleksowe usługi spedycyjne w zakresie transportu drogowego, lotniczego oraz morskiego. Realizujemy zlecenia  przewozu towarów na terenie całego świata.

+48 42 671 02 21 Siedziba w Łodzi: ul. 6-go Sierpnia 74, 90-646 Łódź Oddział w Białymstoku: ul. Krakowska 5, 15-875 Białystok NIP 9820247632

+48 42 671 02 21 Oddział w Łodzi: ul. 6-go Sierpnia 74, 90-646 Łódź Oddział w Białymstoku: ul. Krakowska 5, 15-875 Białystok